Finnøy

Sommarbåten

I morgon kjem NRK sin sommarbåt til Finnøy. Dette er ei hending som har prega samfunnet eg bur i i nokre månadar no. Sommarbåten kjem. Me får vist oss fram. Me skal på fjernsyn, heile gjengen. Og d...

Prosjekt

Eg nevnte i novemberinnlegget mitt at eg har hatt eit anna skriveprosjekt gåande, som har gjort at bloggen har blitt skadelidande. Dette prosjektet var ei julegåve med tektstar frå året som ligg ba...

Haustslepp

Eg har jaga kalvar i dag. Med mor, Dorrit og Oddvar. Frå tredje neset til Krossnes. Alt gjekk bra, heilt til me kom til slutten av første neset. Då skar eit par kalvar ut, og Dorrit og Oddvar, som ...

Eit avslutta prosjekt

No er det gjort. Eg er ferdig. Huset er nymåla. Siste strøk gjekk i dag. Ironisk tusen takk til alle som har vore med og hjulpe. Eller eigentleg ikkje til dei som faktisk HAR vore med - for det ska...

Eiga avling

Det første året eg hadde hage, kan eg ikkje minnast at eg hadde epler i det heile. Treet var der nok, men eg mistenkjer at dei tidlegare eigarane anten mishandla det slik at det ikkje bar frukt, el...

I det siste...

...har eg:Vore på fisketur med far og Olemann. I vinterferien stakk me til sjøs på fredagen og sette utlegg. Og me fekk fisk. Ganske bra med fisk, tykte eg. Men Olemann var ikkje imponert, og forta...

På veg til skulen

Dei står der ennå. Små, samankropne kroppar som stør seg på kvarandre eller eit skur. Dei ventar. Eg og har venta slik. Eg måtte først gå eller sykla til svingen. Langt til svingen. Nesten ein kilo...

Mor sitt julebrev

Eg tenkte eg skulle gjera mor mi ei stor teneste. Kvart år stressar ho med å sende rundt julebrev, og nokre år får ho ikkje tid. Det resulterer i dårleg samvit, stress, og kva veit eg - tap av vene...

Lovlause tilstandar på Finnøy...

... er overskrifta i denne artikkelen i Aftenbladet i dag. Det er Texas på Finnøy. Det er vilt. Det er pigede nesten som ein skulle tru det er ein fognabu på desken i Aftenbladet. Kva er det som sk...

Kva veit eg eigentleg?

Eg vil starta ein ny miniserie på bloggen min, ikkje minst for å komma meg gjennom denne perioden der eg på ingen måte veit kva eg skal skriva om. Eg skal ta føre meg dei andre bloggarane på sevhei...

Ferjå

Ferjeturen er mørk i januar. Om sommaren er dette ei reise mellom små øyar, havet der ute, høgfjellet i aust. No er det berre svart. Eit og anna lys. Umogeleg å seie kvar det er. Eg gler meg til mars.

Jol

Første juledag. Oddvar og Dorrit er reist til Stavanger for å gå i familieselskap. Me skal ha besøk av Solveig og Olav. Ei kalkun skal etast opp. Ute er det eit vær ...

Natt

Det er natt ute, eg er i huset mitt og har vore hjå naboane mine og ete alskens mat som eg ikkje var førebudd på at eg ville få servert. Det er alltid kjekt når ein f...

Liten storm

Eg er hjå Marit og Terje. Me skal lage julekaker. Sidan mine søsken ikkje tek seg tid til å reisa heim for å delta i denne aktiviteten, tek eg som odelsgut ansvar for krumk...

Etter middag

L: Pappa, hu trykke håvet mitt neri ein koppE: ÆæææææææææhPappa: Viss dokke ikkje e rolige nå, komme Kåre og låse...

Fleirbrukshallen

Nå har det skjedd igjen. Eg er engasjert i fleirbrukshalldebatten. Og la det vere klinkande klårt frå byrjinga: Eg uttalar meg ikkje objektivt i denne saka. Eg var med i det f&osl...
hits